Idéutvikling og research

Estándar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størrelse til en standard format for CD-cover  er 12.5 cm x 12.5cm

Obligatorisk oppgave 03 Illustrasjon

Estándar
Målgruppene i denne sangen er folk som ønsker noe nytt og de er veldig lei av samfunn og deres regler,de er folk mellom 19 og 50 år som stiller spørsmål ofte om sitt liv og som er lei av eksistensen og den fokus som noe folk setter på de materielle ting de vil ha noe annerledes og noe komplett lang fra samfunn.
 Teksten handler om reaksjon på samfunnet og sin misnøye med dette, når man har alt vi trenger og det er ikke nokk og man ønsker mer enn vi egentlig trenger og hvordan folk noen ganger blir fanget i et samfunnet ,  dette er en mann som bestemmer seg for å leve etter sine prinsipper når ideologi virkelig administrere sine steg.

ILLUSTRASJON

Estándar

 

Målet med oppgaven er å benytte teknikker innen digital bildebehandling til å få frem et originalt og nytt uttrykk, I denne oppgaven vil jeg velge en tekst av en sang .

Society lyrics

Eddie Vedder (Into the Wild) song lyrics

Oh it’s a mystery to me.
We have a greed, with which we have agreed…
and you think you have to want more than you need…
until you have it all, you won’t be free.

Society, you’re a crazy breed.
I hope you’re not lonely, without me.

When you want more than you have, you think you need…
and when you think more then you want, your thoughts begin to bleed.
I think I need to find a bigger place…
cause when you have more than you think, you need more space.

Society, you’re a crazy breed.
I hope you’re not lonely, without me.
Society, crazy indeed…
I hope you’re not lonely, without me.

There’s those thinkin’ more or less, less is more,
but if less is more, how you keepin’ score?
It means for every point you make, your level drops.
Kinda like you’re startin’ from the top…
and you can’t do that.

Society, you’re a crazy breed.
I hope you’re not lonely, without me.
Society, crazy indeed…
I hope you’re not lonely, without me
Society, have mercy on me.
I hope you’re not angry, if I disagree.
Society, crazy indeed.
I hope you’re not lonely…
without me.

 

 

Bilde – Tema

Estándar

I denne oppgave skal vi jobbe i  hvordan et bilde formidler mål og budskap.

Jeg har alltid vært imponert over kraften i naturen og hvordan ikke engang forestille vi er nær tragedie eller et naturfenomen, for meg de er bilder som taler for seg selv med sine sterke innhold.

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedanalyse

Estándar

Målet med denne oppgaven er å opparbeide kunnskap i hva som formidler/kommuniserer et budskap/mål i et fotografi.  Vi skal lære dette gjennom analyse av eksisterende fotografier.

Fotografering er vanligvis betraktet som et stykke objektiv virkelighet. Bildet der fordi fotografen “var der” og det som vises i bildet har skjedd.

Sesongmønster

Estándar

I denne oppgaven skal jeg øve på det å laget et mønster. Mønsteret skal ta utgangspunktet i en illustrasjon.

Et mønster er en slags tema gjentagende hendelser eller objekter, noen ganger referert til som elementer av et sett av objekter.
Disse elementene går igjen på en forutsigbar måte. Det kan være en mal eller en modell som kan brukes til å generere objekter eller deler av dem, spesielt hvis de objektene som er opprettet har nok til felles å antyde strukturen av de grunnleggende mønsteret, i så fall objektene sies å vise et unikt mønster.
Den mest grunnleggende mønstre som kalles tessellations, er basert på repetisjon og periodisitet. En enkel mal, flis eller celle, er kombinert med kopieres utenendringer eller modifikasjoner. For eksempel, enkle harmoniske oscillatorerprodusere gjentatte bevegelsesmønstre.

 

 

 

 

Hav

I dette bildet, tok jeg en bit av et bilde som jeg hadde  tatt og  satte det som et mønster.

 

 

 

 

 

Stein

 

Den visuelle mønstre er svært vanlig og kan variere fra enkle dekorative mønstre(striper, sikksakk eller flekker) til mer kompliserte, men kan finnes overalt i naturen og kunsten.

Lukkertid

Estándar

I denne aktiviteten skal jeg ut i et aktivit miljø og ta to bildeserier med lang og kort lukkertid.Målet er å bruke blender,manuell fokus og lukkertid bevisst i fotografi.

1. Fryse bevegelser,kort lukketid

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/6.3 , Lukker 1/4000 , ISO 1250

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/6.3 ,Lukker 1 /4000 ,ISO 2500

 

 

 

 

 

 

 

Blender f /6.3 , Lukker 1/4000 ,ISO 1600

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/5.6 , Lukker 1/4000 , ISO 2000

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/5.6 , Lukker 1/4000 , ISO 2500

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/5.6 , Lukker 1/4000 , ISO 3200

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/5.6 , Lukker 1/4000 , ISO 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/5.6 , Lukker 1/4000 , ISO 3200

 

 

 

 

 

Blender f/5.6 , Lukker 1/4000 , ISO 3200

 

 

 

Blender f/5.6 , Lukker 1/4000 , ISO 3200

 

2.Bevegelse skal vises i bildet, lang lukketid.

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/22 ,lukker 1/4 , ISO100

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/36 ,lukker 1/3 , ISO100

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/36,lukker 1/3, ISO100

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/36 ,lukker 1/3 , ISO100

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/32 ,lukker 1/2, ISO100

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/25 ,lukker 1/2 , ISO100

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/20 ,lukker 1/2 , ISO100

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/20 ,lukker 1/2 , ISO100

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/20 ,lukker 1/2 , ISO100

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/20 ,lukker 1/3 , ISO100

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/20 ,lukker 1/3 , ISO100

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/20,lukker 1/3 , ISO100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/25 ,lukker 1/15 , ISO100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blender og manuell fokus

Estándar

I denne aktiviteten skal jeg ta med meg kameraet ut og ta landskapsbilder og nærbilder. Temaet er sesong,Målet med denne oppgaven er å øve opp ferdigheter i bruk av manuelle instillinger på et speilreflekskamera.

1.Landskapsbilder skal ha stor dybdeskarphet

 

 

 

 

 

 

 

Objektiv EF-S-18-55 ,Blender f/9,lukker 1/200, ISO 100

 

 

 

 

 

 

 

objk.EF-S-18-55, Blender f/10, lukker 1/500 , ISO 400

 

 

 

 

 

 

 

Objk.EF-S-18-55, Blender f/10,lukker 1/125, ISO 400

 

 

 

 

 

 

 

Objk.EF-S-18-55, Blender f/9 ,Lukker 1/400 , ISO400

 

 

 

 

 

 

 

Objk.EF-S-18-55 , Blender f/13 ,Lukker 1/200 ,ISO 800

 

 

 

 

 

 

 

Objk.EF-S-18-55 , Blender f/14, Lukker 1/250 , ISO400

 

 

 

 

 

 

Blender f/11 ,Lukker 1 /100 ,ISO 800

 

 

2.Nærbilder skal ha liten dybdeskarphet

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/5 ,Lukker 1/200, ISO 800

 

 

 

 

 

 

 

Blender f /5 ,Lukker 1 /200 , ISO 800

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/5 ,Lukker 1 /60 ,ISO 400

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/5 ,lukker 1/200 ,ISO 800

 

 

 

 

 

 

 

Blender f/5,6 ,Lukker 1/200,ISO 800

 

Logonavn og design

Estándar
Denne oppgaven har som mål å utvikle praktisk erfaring i ideutvikling av logonavn og logodesign.VI har en oppgave som er kalt 5 steg forløsende oppgave, som skal gjennomføres, hvert steg i denne oppgaven er med på utvikle ideforslag.
1.Den første oppgaven er å skrive et ord som jeg synes er spennende i forhold til overskrften
2.Jeg har 20 sekunder på å tegne noe rundt hver form,var litt hardt i bare 20 sekunder fordi det kommer ikke  så mye på så kort tid.
3.I denne oppgave må velge fire av de beste tegningene fra forrige øvelse og jeg skal assosiere ord med disse tingene.
4. I denne oppgave skal jeg velge et ord fra hver tankeboble-univers og sriv de ned i boksene under og jeg skal prøve å komme opp med et nytt objekt/symbol/abstrakt for utifra ordene du har valgt.
5. ideer til oppgave
 I denne oppgave Jeg må gjøre 4 ideforslag til navn og logodesign til el sporstdrikk : 
Dette øvelse for ideer var veldig bra, jeg kunne bruke samme øvelse for ideer videre men jag tror med litt mere tid på hver oppgave